Online 6 | Bài hát 30503
Loi hat
Tìm Nhau Qua Hương Đồng Cỏ Nội

Sáng tác: Hàn Sĩ Nguyên

Tìm nhau qua hương đồng cỏ nội
Tìm nhau sau cơn mê muộn màng
Hoa cau rụng trắng đường làng
Trầu khô cau héo, bẽ bàng trầu cau
Tìm nhau, tìm ở nơi đâu ?
Tìm nhau, tìm ở nơi đâu ?

Tìm nhau nơi xanh rì màu mạ
Tìm nhau nơi lúa mới trổ đòng
Hương lan phảng phất bên song
Sầu riêng chín múp, tơ hồng còn non
Tìm nhau ở chốn cô thôn
Tìm nơi quãng vắng mỏi mòn đò đưa

Ai chờ, ai đợi,
Ai đưa, ai tiễn,
Ai lưu ai luyến
Ai nhớ ai thương.
Sương đêm còn đọng mùi hương
Hoa cau trắng rụng vấn vương vườn trầu

Tìm nhau, đã thấy nhau đâu ?
Tìm nhau mỗi độ hoa cau vương thềm.
./.

 Lượt xem (219)
   
Giới thiệu | Liên hệ | Đăng nhập

© 2021 Web Lời bài hát - www.loihat.com, PMV Corp.