Online 39 | Bài hát 30503
Loi hat
Nỗi Đau Dịu Dàng

Sáng tác: Ahmet Ertegun

Don't play it no more! Don't play it no more!
Don't play it no more! No no no no no no!
Don't play.. that song for me!
It brings back memories, of days that I once knew
The days that I spent with you
Oh no, don't let it play!
It fills my heart with pain
Please stop it right away!
I remember just a word it said
It said: "Darling, I love you!"
You know that you lied! "Darling, I love you!"
You know that you lied! "Darling, I love you!"
You know that you lied-but!, you lied-but!,
You lied-but, lied-but, lied-but, lied!

Lần đầu gặp nhau em nói yêu
Em cho tim anh nhiều thêm vấn vương
Bao ái ân mới trao ngày nào
Nhưng ai ngờ đâu em đang dối anh!

Lòng vẫn thương em thật nhiều
Tình vẫn như đang tràn đầy
Nàng nỡ vui duyên cùng ai kia
Than ôi, lòng anh nát tan!

ĐK:
But baby, no that 's...! "Darling, I love you!"
You know that you lied! "Darling, I love you!"
You know that you lied! "Darling, I love you!"
You know that you lied-but!, you lied-but!,
You lied-but, lied-but, lied-but, lied!

Don't play it no more!
Don't play it no more!
Stop it babe!
No no no no no no!

Remember on our first date
You kissed me and you walked away
You were only seventeen
I never thought you'd act so mean
Baby no! You told me you loved me!
You told me you cared
You said "I'm going with you darling...
almost anywhere...!"

Lần đầu gặp nhau em nói yêu
Em cho tim anh nhiều thêm vấn vương
Bao ái ân mới trao ngày nào
Nhưng ai ngờ đâu em đang dối anh!

"Darling, I love you!"
"Darling, I love you!"

Don't play it no more!
"Darling, I love you!"
Don't play it no more!
Stop it babe
No no no no no no!
./.

 Lượt xem (64)
   
Giới thiệu | Liên hệ | Đăng nhập

© 2022 Web Lời bài hát - www.loihat.com, PMV Corp.