Online 16 | Bài hát 30503
Loi hat
Lên 1 Lên 2

Sáng tác: Sông Trà

Lên một lên hai cháu đi nhà trẻ lên ba lên bốn cháu vào trường măng non. Cô dạy bé là các con phải ngoan. Cô thương yêu cháu như là tình mẹ con.
Lên một lên hai cháu đi nhà trẻ lên ba lên bốn cháu vào trường măng non. Cô dạy bé là các con phải ngoan. Cô thương yêu cháu như là tình mẹ con...

.................(Dạo Nhạc)..................

Lên một lên hai cháu đi nhà trẻ lên ba lên bốn cháu vào trường măng non. Cô dạy bé là các con phải ngoan. Cô thương yêu cháu như là tình mẹ con.
Lên một lên hai cháu đi nhà trẻ lên ba lên bốn cháu vào trường măng non. Cô dạy bé là các con phải ngoan. Cô thương yêu cháu như là tình mẹ con.
Cô dạy bé là các con phải ngoan. Cô thương yêu cháu như là tình mẹ con...
./.

 Lượt xem (292)
   
Giới thiệu | Liên hệ | Đăng nhập

© 2022 Web Lời bài hát - www.loihat.com, PMV Corp.