Online 40 | Bài hát 30503
Loi hat
Bé Mừng Tuổi

Sáng tác: Sông Trà

Cây mai trước ngõ đã trổ bông vàng gọi mùa xuân sang, gọi ngày tết đến.
Bé đi chúc tết, mừng tuổi mẹ cha, bé đi chúc tết mừng tuổi ông bà.
Cây mai trước ngõ đã trổ bông vàng gọi mùa xuân sang, gọi ngày tết đến.
Bé thêm tuổi mới ngày tết thật vui. Bé khoe áo mới mừng xuân thắm tươi...

Cây mai trước ngõ đã trổ bông vàng gọi mùa xuân sang, gọi ngày tết đến.
Bé đi chúc tết, mừng tuổi mẹ cha, bé đi chúc tết mừng tuổi ông bà.
Cây mai trước ngõ đã trổ bông vàng gọi mùa xuân sang, gọi ngày tết đến.
Bé thêm tuổi mới ngày tết thật vui. Bé khoe áo mới mừng xuân thắm tươi...

...................(Dạo Nhạc)...................

Cây mai trước ngõ đã trổ bông vàng gọi mùa xuân sang, gọi ngày tết đến.
Bé đi chúc tết, mừng tuổi mẹ cha, bé đi chúc tết mừng tuổi ông bà.
Cây mai trước ngõ đã trổ bông vàng gọi mùa xuân sang, gọi ngày tết đến.
Bé thêm tuổi mới ngày tết thật vui. Bé khoe áo mới mừng xuân thắm tươi...

Cây mai trước ngõ đã trổ bông vàng gọi mùa xuân sang, gọi ngày tết đến.
Bé đi chúc tết, mừng tuổi mẹ cha, bé đi chúc tết mừng tuổi ông bà.
Cây mai trước ngõ đã trổ bông vàng gọi mùa xuân sang, gọi ngày tết đến.
Bé thêm tuổi mới ngày tết thật vui. Bé khoe áo mới mừng xuân thắm tươi...
./.

 Lượt xem (487)
   
Giới thiệu | Liên hệ | Đăng nhập

© 2022 Web Lời bài hát - www.loihat.com, PMV Corp.