Online 40 | Bài hát 30503
Loi hat
Em Làm Toán

Sáng tác: Sông Trà

Cô dạy em làm toán rất hay
cô đưa bàn tay hỏi em mấy ngón
em trả lời rằng có năm ngón tay
thật hay thật hay thật hay

Cô dạy em làm toán rất hay
cô đưa bàn tay rồi che hai ngón
em trả lời rằng có ba ngón tay
vì năm trừ hai còn ba

Hai cộng hai thành bốn rất nhanh
nhưng hai cộng ba thì ra số mấy
em trả lời rằng đúng con số năm
vì hai cộng ba la năm
./.

 Lượt xem (296)
   
Giới thiệu | Liên hệ | Đăng nhập

© 2022 Web Lời bài hát - www.loihat.com, PMV Corp.