Online 18 | Bài hát 30503
Loi hat
Khác Đến Chơi Nhà

Sáng tác: Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh

Khách đến í đến chơi hự nhà là chơi hự ư nhà i ì.
Đốt than ớ ơ dậu mà quạt nước mấy pha trà
mời người xơi là chén có a trà này.
Quý vậy ơ quý vậy đôi người ơi.
Mỗi người là người xơi mỗi chén ấy
cho em í ơ vui lòng là em í i muốn cho
Sông cạn í ơ sông cạn í ơ đất liền.
Để em ớ ơ dậu mà đi lại ấy mấy kẻo phiền là đò giang là em í vào chùa.
Thấy chứ í ơ thấy chữ Linh À Nhang.
Gần chùa là chùa chả bén mấy duyên hương í ơ chút nào là sáng có à giăng xuông, sáng í cả ơ sáng í cả ơ vườn đào.
Ba bốn người là người ngồi đấy mấy người
nào là còn không là có ới à nên chăng
Xe sợi í ơ xe sợi í ơ chỉ hồng?
./.

 Lượt xem (852)
   
Giới thiệu | Liên hệ | Đăng nhập

© 2022 Web Lời bài hát - www.loihat.com, PMV Corp.