Online 40 | Bài hát 30503
Loi hat
Oon Myung - Various Artists

Sáng tác: Chưa Biết

Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em
Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt em mỗi khi buồn
Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu
Dù ngày mai ra sao thì vẫn chỉ yêu người thôi

Dẫu chỉ là gấc mơ,em xin mơ hoài
Cuối con đường nắng lên chờ anh đến
Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về
Ánh mắt này, đôi tay này mãi thuộc về nhau


사랑을 잘 모르겠어
이렇게 다가올 줄 난 몰랐었어

내 마음조차 두 사랑 앞에서는 내 뜻대로 안돼
이럴 줄 알았더라면
첨부터 시작하지도 않았어

바보처럼 이제와서야 난 이 늦은 후회를 하고 있어
니가 사랑이 되지 않기를 빌었어
너만은 절대로 아니기를 빌었어

넌 사랑이 아닐걸라고 수도 없이 나를 속여왔어
잠시 스쳐가는 인연이길 바랬어
아픈 상처만 내게 남겨질테니까
하지만 알면서도 너의 모든 것이 욕심이나
자꾸 슬퍼져

-간주중-

잘못된 시작이라고.
그렇게 쉽게 생각 했었는데

언제든 부를 수 있을꺼라고 난 믿었었는데
어떻게 난 해야 할지 어디서 부터가 잘못된 건지

이사랑을 피해야 하는데
니 모든게 너무 그리워져

니가 사랑이 되지 않기를 빌었어
너만은 절대로 아니기를 빌었어
넌 사랑이 아닐걸라고 수도 없이 나를 속여왔어
잠시 스쳐가는 인연이길 바랬어
아픈 상처만 내게 남겨질테니까
하지만 알면서도 너의 모든 것이 욕심이나

이젠 너 아니면 아무의미 없는데
이제 나도 나를 어쩔수가 없는데
너를 지워야만 한다는 사실들이 오늘도 날...

더 힘들게 해

------------------------------------------------

Sa rang er zar mo ru ge so
Yi re ke da ga or zur nan mor ra so
Ne ma em zo ca gu sa ram a pe so nun
Ne du de ro an dye
Yi rer zur a ra de ra miu
Ce em bu te shi zek ha ji do a na so
Ba bo ce rem yi je wa se yan n a
Yi mi nu zun hu hye rur ha go yi so
Ni ga sa rang yi dye ji an kirur bi re so
No man en zer de ro a ni girur bi re so
Nen sa rang yi a nir ge ra go su do eb she na rur so ge wa so
Kam shi su ce ga nun yin en yi gir ba re so
A pu sang ce man ne ge man ge jir te ni gga
Ha ji man ar meiu se done ei mo dun ge shi yo simi na
zab go si pe
Zar mo day shi zak yir a go
Gu re ke syub ge seng gakhe se nun dei
En je dun bu rur su yi sur ge ra go
Nan mi de se nun dey
O de ke mar he ya har ji
O di se bu te ga zar mo dyen gen ji
Yi sa rang er pi he ya ha nun de
Ni mo dun ge ne mu gu ri wo zo
Ni ga sa rang yi dye ji an ki rur bi re so
Ne man en zer de ro a ni girur bi re so
Nen sa rang yi a nir ge ra go su do eb shi na rur so ge wa so
Zam shi su ce ga nun yin yen i gir ba re se
A pun sang ce man ne ge nam ge jir te ni gga
Ha ji man ar men se do
Ne ei mo dun ge shi yok sim yi na
Yi je no na ni men a mu ei mi eb nun day
Yi jen no do na rur o zzer su ga eb nun day
Ne rur ji wo ya man han da nun sa shi ri o nur do nar
Do him dur he he

------------English translation--------------

I don't really know love
I didn't know it would come to me like this
My heart doesnt act like it wants to in front of my love

If I knew I was going to be like this,
I wouldn't have started in the first place
Like a fool, I am regretting this late

I wished that you wouldnt be my love
I wished that it wouldnt be you
You deceited me, telling me that its not love

I hoped that it would be a passing by fate
Because painful wounds will be left on me
But even when I know this, I am still greedy
It keeps getting me sad

I thought that it was a wrong start
I thought so easily
I believed that I could always call you

What should I do?
Where did it go wrong?
I need to avoid this love
But I yearn for everything about you

I wished that you wouldnt be my love
I wished that it wouldnt be you
You deceited me, telling me that its not love

I hoped that it would be a passing by fate
Because painful wounds will be left on me
But even when I know this, I am still greedy
It keeps getting me sad

Now if its not you, there is no meaning to anything
I can't contain myself anymore
The fact that I have to erase you
Today again,

It makes it even more hard..
./.

 Lượt xem (508)
   
Giới thiệu | Liên hệ | Đăng nhập

© 2022 Web Lời bài hát - www.loihat.com, PMV Corp.